Općina Selca otok Brač

Selca otok Brač slike Selca otok Brač slike
Selca su veće mjesto u istočnom dijelu otoka, općinski centar koji uključuje i mjesta Povlja, Sumartin i Novo Selo. Na visoravni iznad mora nastalo je mjesto Selca, najveće naselje na istočnom dijelu otoka Brača s oko 900 stalnih stanovnika, na oko 110 metara nadmorske visine. Selca, nekadašnje stočarsko naselje, danas je znano po kamenarskoj tradiciji i svojim klesarima. Mjestom dominira poznata kamena crkva Ćirila i Metoda, građena početkom 20. stoljeća po nacrtima bečkoga graditelja A. Schlaufa, a sve su radove na crkvi izveli domaći meštri. Crkva nije još u potpunosti dovršena. Ispred crkve je slikoviti trg - pjaca na kojem se održavaju kulturne manifestacije od kojih je najpoznatija pjesnička manifestacija "Croatia rediviva". Na trgu i u parku u središtu mjesta nalaze se skulpture poznatih političara a tu je još 1914. podignut spomenik velikom ruskom književniku Tolstoju, prvi u svijetu. Mjesna fešta je na dan Gospe Karmelske 16. srpnja.
otok Brač Online slike divider
Sumartin otok Brač slike Sumartin otok Brač slike
Sumartin je malo primorsko mjesto na krajnjem istočnom rtu Brača, koje broji oko 450 stanovnika. Sumartin je najmlađe otočno mjesto, koje su u 17. stoljeću naselili došljaci s dalmatinskoga kopna i iz Hercegovine pa i danas u mjestu prevladava štokavski govor, a ne čakavica koja je raširena po cijelom otoku. To je mjesto brodograditelja - kalafata i ribara. Prometno je povezan trajektnom vezom s Makarskom. Najistaknutija građevine u mjestu je franjevački samostan, u kojem je boravio i fra Andrija Kačić Miošić. Iz Sumartina je vjerojatno najpoznatiji Bračanin u svijetu - Mario Puratić koji je postao je poznat po izumu koloture za postavljanje i izvlačenje ribarskih mreža iz mora.
otok Brač Online slike divider
Povlja otok Brač slike Povlja otok Brač slike
Povlja su malo naselje na istočnom dijelu otoka smještena u dubokoj uvali nedaleko istočnog rta Brača. Mjesto broji oko 300 stanovnika. U bližoj povijesti Povlja su bila jedno od najjačih gospodarskih mjesta na Braču pa je tu osnovana Prva dalmatinska uljarska zadruga, ali početak 20. stoljeća bio je kao i u većini bračkih mjesta vrijeme iseljavanja stanovništva put Južne Amerike. Danas su Povlja uvelike okrenuta turizmu, pa je turizam je uz poljoprivredu i ribarstvo glavni izvor prihoda domaćeg stanovništva. U mjestu se nalazi dobro sačuvana i obnovljena najveća starokršćanska bazilika iz 5-6 stoljeća na Braču. Kameni "Povaljski prag" spada među najstarije i najznačajnije epigrafske spomenike na našem jeziku ćirilicom, a "Povaljska listina" je najstarija sačuvana listina pisana hrvatskim jezikom i ćiriličnim pismom tzv. bosančicom.
otok Brač Online slike divider
Novo Selo otok Brač slike
Na brdu Glavica na cesti između Selaca i Povalja smjestilo se naselje Novo Selo. Dvjestotinjak stanovnika, uglavnom poljoprivrednika i stočara, živi u ovom malom mjestu koje se doimlje se kao da je u njemu vrijeme stalo. Nastalo je od naselja četrdesetak "uskočkih" obitelji iz Poljica krajem 16. stoljeća. U blizini se nalazi prapovijesna gradina Gračišće, pod kojom su postojale neistražene antičke bunje i naselje Podgradišće napušteno nakon kuge 16. stoljeću. Fjera je 17. siječnja (sv. Antun Opat).

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -